آدرس:
یزد - بلوار آیت الله مدرس - میدان نماز - مستحکم سفال یزد
تلفن:
03538270066
موبایل:
09131531368 - 09134535023